PA Culture!

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do jej wycofania w każdej chwili.

Dane osobowe użytkowników newslettera oraz formularza kontaktowego przetwarzane będą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłącznie w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. (np. dostęp do informacji publicznej, newsletter).

Administratorem danych osobowych jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa (zwane dalej: MKiDN). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo od naszego inspektora ochrony danych, pisząc do niego na adres e-mail abi[at]mkidn[dot]gov[dot]pl . Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosuje się mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Serwis zwiera odnośniki i linki do innych stron www. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: abi[at]mkidn[dot]gov[dot]pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.